News

El Trueta estudia l’impacte de la Covid-19 en l’embaràs

Professionals del servei de ginecologia i  obstetrícia de l’hospital Josep Trueta de Girona han iniciat al maig un  estudi d’investigació en pacients amb la malaltia que té per objectiu  determinar si la Covid-19 causa algun efecte en el creixement del fetus  durant l’embaràs, tal com passa amb altres virus SARS. L’estudi, Efectes de la infecció per SARS-CoV-2 sobre el creixement fetal,  es basarà en una comparativa de les serologies de les dones que han  tingut fills amb restricció de creixement i les que n’han tingut amb un  pes normal. Es preveu fer un control sobre una mostra de 170 casos, dels  quals 85 nadons van néixer amb pes normal i 85, amb restricció de  creixement, segons van informar ahir des de l’ICS

Durant  aquests mesos, han parit a l’hospital Trueta 19 dones amb el  coronavirus SARS-CoV-2 –10 de les quals no tenien símptomes–, que  representen el 6,5% dels 294 parts que hi ha hagut des del 4 de març  fins a 31 de maig. Els parts s’han desenvolupat amb total normalitat i  no ha nascut cap nadó amb la malaltia, si bé un nounat es va contagiar  per contacte durant els primers dies de vida, amb bona evolució clínica.  Gran part de les dones que podien acollir-se a una alta 24 hores  després del donar a llum (parts de baix risc i amb bon estat de salut de  la mare i el fill) ho han fet, de manera que el nombre d’altes precoces  s’ha multiplicat per tres. El temps d’hospitalització dels parts per  cesària també s’ha reduït en un dia durant tot aquest temps.

                                                                                                                                    

                    LES XIFRES                

19 parts de 294 han estat de dones amb el coronavirus SARS-CoV-2, 10 de les quals no tenien símptomes.                                              

170 casos s’estudiaran en el marc de l’estudi d’investigació sobre els efectes de la Covid-19 en el creixement.                                                                                                                                       

Fins a 1.707 visites telefòniques

                        

Pel que fa al control de l’embaràs de baix  risc, l’han dut a terme les llevadores de l’ASSIR, situat al centre  d’especialitats Güell, i de Sarrià, Celrà i Banyoles, i s’ha fet  principalment per telèfon. Les visites presencials s’han reduït de 9 a  4. S’han mantingut les ecografies del primer, segon i tercer trimestre,  per a les quals ha estat necessari habilitar més consultes a l’hospital  Josep Trueta, per tal de garantir les normes de distanciament social i  mantenir la protecció de les gestants. El seguiment de l’embaràs d’alt  risc també ha estat en part telefònic –sobretot pel que fa a notificació  de resultats–, mentre que la resta s’ha fet de manera presencial. Així,  de l’1 de gener al 31 de maig s’han dut a terme 1.707 visites  telefòniques per part de les llevadores, que han suposat un increment  del 438% en relació amb el 2019. D’aquestes, 273 es van fer al mes de  març; 649, durant l’abril i 660, durant el maig.